Anarkismo

Subscribe to Anarkismo feed Anarkismo
All the latest news posted to Anarkismo's newswire.
Updated: 1 hour 25 min ago

Αναρχoκομμουνιστική Ομάδα Ahdut

Thu, 08/07/2014 - 12:34
Ανακοίνωση σχετικά με τον παλαιστινιακό αγώνα
Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, ως οργάνωση αλλά και ατομικά, μαζί με τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Δυτικής Όχθης,με Ισραηλινούς και άλλους ακτιβιστές, στον καθημερινό αγώνα ενάντια σε όλες τις πτυχές της κατοχής και της καταπίεσης στα κατεχόμενα εδάφη του 1967. Θα στηρίξουμε και θα συνεργαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε με τον αγώνα των κατοίκων της Γάζας ενάντια στις επιθέσεις του Ισραήλ και στην ισραηλο-αιγυπτιακή πολιορκία. Και θα είμαστε ενεργοί εντός των συνόρων του 1948 ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την εκδίωξη των Παλαιστινίων εργατών που έχουν ισραηλινή υπηκοότητα.

Ukraine: Interview with a Donetsk anarchist

Thu, 08/07/2014 - 10:18
The Revolutionary Confederation of Anarcho-Syndicalists - N. I. Makhno (Революционная конфедерация анархо-синдикалистов им. Н. И. Махно), established in Ukraine in 1994, was one of the most famous anarchist organizations which emerged from the former Soviet Union. Platformist in essence, the organization managed to assemble a cohort of vigorous activists who wanted to adopt a strategic and responsible approach to the question of achieving a libertarian society. The RKAS survived many troubles, it was involved in the miners' strike and had several long-tem projects, but it was not without its internal squabbles and splits. Over the past year, however, the organization has been heard from less and less. To find out what had happened to the RKAS, and also hear their opinion on the current events in Ukraine, our Russia-based comrades of Autonomous Action interviewed a comrade from the RKAS, Samurai.

If Palestinians Were Human Beings

Thu, 08/07/2014 - 07:16
Today the struggle for people of conscience appears to be less about convincing people that Israel is committing war crimes against Palestinians or grossly violating international law. Instead the struggle has become about convincing the world that Palestinians are human beings too. The ongoing televised genocidal attack of Palestinians in Gaza by the Israeli army makes one wonder what the situation would have been like if global powers and mainstream voices saw Palestinians as human beings.

Contre l'antisémitisme, autodéfense antifasciste et luttes populaires !

Thu, 08/07/2014 - 01:34
Communiqué CGA concernant l'antisémitisme
L'idéologie raciste progresse globalement dans la société française. L'antisémitisme, que certainEs ont considéré à tort comme résiduel et en voie de disparition en France suite à la seconde guere mondiale, retrouve une audience de masse ces dernières années. Pour la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale, des enfants ont été assassinés parce que juifs, à Ozar Hatorah, à Toulouse. Des synagogues ou des commerces juifs sont attaquées, des cimetières et lieux communautaires vandalisés.

HALTE AU BLOCUS DE GAZA! HALTE AU MASSACRE! Pour en finir avec le colonialisme, l'apartheid, le racisme et le terrorisme d'Etat! Retrait des troupes israéliennes des territoires occupés!

Thu, 08/07/2014 - 01:24
Communiqué CGA sur la situation à Gaza
Il faut faire cesser ces violences coloniales au plus vite, les humiliations quotidiennes, les expropriations, la stratégie d'isolement de la population palestinienne et son enfermement dans une immense prison à ciel ouvert. Il faut arrêter l'asphyxie quotidienne de toute une population punie collectivement au nom d'une prétendue "lutte contre le terrorisme". Nous soutenons haut et fort la lutte des PalestinienNEs pour leur dignité d'êtres humains, pour la liberté de circulation et d'installation, contre les check-points et contre une politique d'expropriation et de blocus économique qui vise à mettre à genou une population entière.

The Oakland Palestine Solidarity Mural

Thu, 08/07/2014 - 01:19
Presented by Art Forces, the Estria Foundation and NorCal Friends of Sabeel, the Oakland Palestine Solidarity Mural is a monumental work of public art located in Uptown Oakland on 26th Street between Telegraph and Broadway. The mural pays homage to the history of Bay Area public art and expresses solidarity with Palestinians as bombs continue to fall on Gaza.

Israel's rank and rotten fruit is being called fascism

Wed, 08/06/2014 - 21:37
The images from Gaza are searing, a gallery of death and horror. A dishevelled Palestinian man cries out in agony, his blood-soaked little brother dead in his arms. On a filthy hospital bed a boy of perhaps five or six screams for his father, his head and body lacerated by shrapnel. A teenage girl lies on a torn stretcher, her limbs awry, her face and torso blackened like a burnt steak. Mourners weep over a family of 18 men, women and children laid side by side in bloodied shrouds. Four boys of a fishing family named Bakr, all less than 12 years old, are killed on a beach by rockets from Israeli aircraft.


Lucien van der Walt: Speech to South African Movements on Politics at a Distance from the State

Wed, 08/06/2014 - 12:58
OVERVIEW: There is a healthy skepticism among many activists about simple grand plans, arising partly from disastrous Marxist experiments like the Soviet Union. But the opposite — faith that struggles spontaneously reach the best outcomes if freed of theory and plans — has serious problems. Many struggles falter or are captured as old mistakes are made again. Capitalism and the state cannot be defeated by a growing wave of loosely linked alternative “spaces” and experiments. These systems are based on coercion and exploitation; their defeat requires large-scale confrontation by a coordinated bottom-up working class counter-power with clear politics. The point of resistance is to change the world: it is not an aim in itself, just a response; a politics fetishising perpetual resistance must rely on a world of oppression. Closing discussion by labeling views “dogmatic” is a recipe for imposing other positions and elites through the backdoor. There is no need to repeat the tragic errors of the past. Other revolutionary theories from working class struggles – like anarchism and syndicalism — share no blame for the failures of vanguardism and reformism, and have valuable insights on building a participatory, transformative, project of “people’s power,” and on moving from resistance to reconstruction.It is important to speak openly about theory, strategy and vision, and to engage openly with the revolutionary traditions of the popular classes, like anarchism and syndicalism, born of our past struggles, and distilled from those struggles.

The war to end all wars

Wed, 08/06/2014 - 09:34
One hundred years ago today, Germany declared war on Belgium and Britain declared war on Germany. Starting with the assassination of an Archduke in Sarajevo on 28 June, an escalating series of mobilisations and declarations over five weeks ended up being the first truly World War.

Palestina-Israele, la lotta unitaria in tempi di guerra

Wed, 08/06/2014 - 09:07
Report del 03.08.14
Le lotte unitarie nelle solite località di Bil'in, Ni'lin, Ma'sara, Sheikh Jarrah, Nabi Saleh, Qaddum, le colline a ovest di Hebron, svoltesi nel weekend ed in settimana, si sono focalizzate sulla guerra a Gaza e sugli aspetti più evidenti dell'occupazione. Ad oggi, sembra che Israele abbia fallito l'obiettivo di insediare a Gaza un governo di Hamas indipendente ma indebolito, dato che le atrocità commesse su Gaza non sono riuscite a suscitare una pressione internazionale sufficiente a spingere l'Egitto ad allentare l'assedio su Gaza. Pare che tra Hamas e l'Autorità Palestinese in Cisgiordania verrà rinnovato quel patto che Israele ha così strenuamente cercato di sabotare. [http://www.anarkismo.net/article/27228]

PALESTINE: Lutte mutuelle, solidarité mutuelle

Tue, 08/05/2014 - 19:15
Analyse de la situation en Palestine en lien avec les luttes régionales

Syrie : L'intifada de Deir Al Zor contre Daesh (L'Etat islamique-EI)

Tue, 08/05/2014 - 15:32
Traduction d'un texte de Leila Shrooms initialement publié sur Tahrir ICN

Que pensons nous de la crise actuelle en Irak ?

Tue, 08/05/2014 - 15:30
Une analyse du Forum anarchiste du Kurdistan sur la situation irakienne

Συνέντευξη με τον Ιλάν Σαλίφ

Tue, 08/05/2014 - 11:31
(Ahdut - Aναρχικοί Ενάντια στο Τείχος)
Συνέντευξη με τον ισραηλινό Ιλάν Σαλίφ (Ahdut - Aναρχικοί Ενάντια στο Τείχος)
Ο Ιλάν Σαλίφ είναι κάτοικος του Ισραήλ και εδώ και πολλά χρόνια λαμβάνει μέρος στις εβδομαδιαίες πορείες διαμαρτυρίας ενάντια στο Τείχος διαχωρισμού του Ισραήλ και ενάντια στην ισραηλινή κατοχή, στο χωριο Μπιλαΐν. Είναι μέλος της Αναρχοκομμουνιστικής Οργάνωσης "Ahdut" και συμμετέχει, εδώ και 9 χρόνια, στην Πρωτοβουλία "Αναρχικοί Ενάντια στο Τείχος".
Ο Ιλάν μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή στις 2 Αυγούστου 2014 (μετάφραση-επιμέλεια συνέντευξης: Filistina)

Palestine-Israel, The joint struggle in turbulent times*

Sun, 08/03/2014 - 13:09
The joint struggles in the locations of regular weekly activities of Bil'in, Ni'ilin, Ma'asara, Sheikh Jarah, Nabi Saleh, Qaddum, Western Hills of Hebron, in the week end actions and some in between focused on the war on Gaza as the more obvious aspect of occupation. To day, it seems Israel failed to establish a weakened but independent power in the Gaza strip - mainly because the atrocities of Israel failed to recruit international pressure on Egypt to open enough the siege on Gaza. It seems, there will be a revival of the accord between the Hamas and the west bank Palestinian authority Israel
invested so many efforts to sabotage. It is not clear yet how the the detail will be and how the last Israeli atrocities will influence the pressure of the imperial powers on Israel to end the 1967 occupation. Latest news: Israel started to retreat its forces from the Gaza strip with no resolution and with rockets still fired on Israel.

Israele ha dato fuoco al paiolo

Sat, 08/02/2014 - 06:14
Gia prima dell'attuale attacco, la guerra era stata iniziata dal blocco egiziano sulla Striscia di Gaza, con l'intento di far cadere il governo di Hamas in quanto organizzazione facente parte del movimento dei Fratelli Musulmani. [http://www.anarkismo.net/article/27220]

Soluzione finale per la Palestina

Fri, 08/01/2014 - 17:23
Benyamin Netanyahu ha dichiarato che l'esercito è giunto alla fase finale di questa operazione. Ufficialmente, fase "finale" significa chiudere i tunnel attraverso cui ai progionieri del ghetto di Gaza possono giungere cibo, medicine e tutte quelle cose che si sono rese inaccessibili a causa dell'assedio medioevale imposto loro da Israele, con l'appoggio europeo, nordamericano ed egiziano. Significa tagliare le vene che ancora fanno vivere Gaza, rendere irreversibile tale grave situazione ed accelerare la morte lenta di questa comunità di circa 2 milioni di esseri umani per fame, malattie e mancanza di acqua. Sembra che Israele stia proprio cercando la "soluzione finale" alla "questione palestinese". [http://www.anarkismo.net/article/27216]

Israel burned the stew

Fri, 08/01/2014 - 16:12
The present Gaza war was started before the actual shooting, by Egypt's blockade of the Gaza Strip, intended to break the rule of Hamas due to it being a part of the Islamic Brotherhood movement.

KAF: Was wir über die aktuelle Krise im Irak denken

Fri, 08/01/2014 - 14:34
Die Krise im Irak hält be­reits seit Jahr­zehn­ten an, seit sich das Land unter der Macht von Sad­dam Hus­sein oder unter dem „mo­men­ta­nen de­mo­kra­ti­schen Re­gime“ nach der In­va­si­on von 2003 be­fun­den hat. Es gab keine Frei­heit, kei­nen so­zia­len Frie­den, keine Gleich­be­rech­ti­gung und nur wenig Mög­lich­kei­ten für jene, die un­ab­hän­gig von den herr­schen­den po­li­ti­schen Par­tei­en waren.
Zu­sätz­lich zu der vor­han­de­nen Bru­ta­li­tät und Dis­kri­mi­nie­rung ge­gen­über Frau­en und gegen die ein­fa­chen Leute ging die Sche­re zwi­schen den Rei­chen und den Armen immer wei­ter aus­ein­an­der. Da­durch wur­den die Armen noch ärmer und die Rei­chen noch rei­cher.

Nueva Editorial Anarquista en Chile, "Pensamiento y Batalla"

Fri, 08/01/2014 - 09:15
Durante este invierno, en la ciudad de Santiago, se ha conformado un nuevo esfuerzo editorial de orientación libertaria. “Pensamiento y Batalla” pretende ser un aporte en la clarificación teórico-práctica del movimiento libertario en particular, editando textos claves del anarquismo revolucionario, que rescatan lo mejor de la tradición materialista, clasista y combativa de esta doctrina.

Pages

\ xanax online \\ buy ambien \/ canadian pharmacy review \\ tramadol canada \\ non prescription pharmacy \\ Cialis UK \/ http://maggieshine.com/reviews/canada/reviews-on-phentermine-37-5-mg-tablets \/ provigil uk /\ ambien uk \| cialis |\ canada pharmacy \\ indian pharmacy \\ online pharmacy mexico \\ Zolpidem tartrate \fdacanadianpharmacy.net| buy cialis online |http://www.viagra.com/canadian pharmacy mall